DARMOWA DOSTAWA DPD OD 399 PLN

Szukaj

Regulamin Komisu

REGULAMIN KOMISU BABY STORIES

§1

Przyjęcie towarów do sprzedaży przez Komis Baby Stories odbywa się na podstawie umowy komisowej ( dowodu dostawy) zawartej pomiędzy Komisantem (Sprzedającym - Komis Baby Stories), a Komitentem (wstawiającym w komis - Klientem).

§2

Administratorem danych osobowych jest Baby Stories Karol Mikielewicz, ul. Syreny 44/49, 01-168 Warszawa, NIP: 524-263-86-25, e-mai: komis@babystories.pl, telefon: 514 834 573

§2

Komitent zobowiązany jest do przekazania towarów wolnych od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń na rzecz osób trzecich.

§3

Komisant przyjmuje od Komitenta w komis tylko rzeczy niezniszczone, sprawne technicznie, czyste i wyprasowane, w dobrym stanie fizycznym. Przy sprzedaży komis pobiera prowizję - 40% od ceny sprzedaży brutto ustalonej wspólnie z Komitentem (wstawiającym w komis). Komisant przeleje środki ze sprzedaży rzeczy Komitentowi w ciągu 7 dni od daty zaksięgowania płatności za sprzedaną rzecz.

§4

Komisant nie przyjmuje gryzaków, pluszaków, akcesoriów dziecięcych i innych osobistych zabawek.

§5

Komisant przyjmuje od Komitenta rzeczy w ilości powyżej 10szt.

§6

Komisant przyjmuje jedynie ubrania dziecięce w rozmiarze od 50 do 98.

Każdorazowe niezastosowanie się Komitenta do §3, §4, §5, §6 będzie skutkowało wysyłką rzeczy do Komitenta kurierem „za pobraniem” na koszt Komitenta. Nie odebranie przesyłki przez Komitenta przechodzi na własność Komitenta (zgodnie z art. 180 Kodeksu Cywilnego jako towar porzucony).

§7

Dowodem oddania towaru do sprzedaży (tzw. „wstawienie w komis”) jest umowa komisowa (dowód dostawy) sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Umowa komisowa (dowód dostawy) podpisywana jest minimum na okres 30 dni i maksymalnie na okres 90 dni (3 miesiące) liczone od daty wstawienia towaru w komis – po tym czasie Komitent ma obowiązek odebrać towar w nieprzekraczalnym terminie 10 dni, w tym celu należy powiadomić Komisanta, drogą elektroniczną, o chęci odbioru towaru. Komisant wysyła towar do Komitenta najtańszym możliwym sposobem dostępnym na platformie www.babystories.pl na koszt Komitenta.

§8

Jeśli towar wstawiony w komis nie zostanie odebrany w nieprzekraczalnym terminie 10 dni liczonych od daty zakończenia umowy – przechodzi na własność Komisanta (zgodnie z art. 180 Kodeksu Cywilnego jako towar porzucony). Po zaistnieniu takiej sytuacji Komitent nie ma możliwości odzyskania porzuconego towaru.

§9

Chęć odbioru niesprzedanego towaru przed wygaśnięciem umowy, odbywa się po wcześniejszym powiadomieniu mailowym lub telefonicznym o tym fakcie Komisu - podając numer posiadanej umowy komisowej (dokumentu dostawy). Komisant ma wówczas do 10 dni roboczych na wyszukanie towaru na sklepie i przygotowanie go do wysyłki do Komitenta na koszt Komitenta.

§10

Chęć odebrania przez Komitenta towaru przed upływem okresu minimalnego – tj. 30 dni – będzie skutkować naliczeniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 20 zł bez względu na ilość odbieranych rzeczy.

§11

Po odbiór towaru jak i pieniędzy za sprzedany towar należy zgłaszać się tylko z oryginałem umowy komisowej (oryginałem dowodu dostawy ) w formie elektronicznej.

W przypadku zagubienia przez Komitenta oryginału umowy komisowej - jedynego dokumentu uprawniającego Komitenta do odbioru towaru wstawionego w komis i rozliczenia sprzedanego przez komis towaru - komis Baby Stories może wydać duplikat takiego dokumentu jednak będzie się to wiązało z naliczeniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 20zł.

§12

W czasie trwania umowy komisowej istnieje możliwość informowania Komitenta o ilości sprzedanych już rzeczy z wstawionego w komis towaru. Należy wówczas zadzwonić do komisu Baby Stories i podać pracownikowi nazwisko i numer swojej umowy komisowej. W przypadku braku podania numeru umowy komisowej informacje takie nie bedą udzielane.

Nie ma możliwości sprawdzania umów komisowych bez podania ich numeru a tylko samego nazwiska.

§13

Komisant zastrzega sobie możliwość odmówienia przyjęcia towaru do sprzedaży w każdym przypadku bez konieczności podania przyczyny. Komisant ma również prawo do zakończenia umowy komisowej przed czasem (przed upływem maksymalnego terminu 3 miesięcy) bez konieczności podania przyczyny.

§14

Zakupiony w Komisie towar można zwrócić w terminie 14 dni od daty zakupu, warunkiem przyjęcia zwrotu przez Komisanta jest metka przy towarze w nienaruszonym stanie oraz brak śladów użytkowania.

§15

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 23.10.2020r.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wybierz pierwszy produkt